Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Księga Przychodów i Rozchodów

Obsługa księgowa prowadzenia książki przychodów i rozchodów jest prowadzona zgodnie z obowiąującymi przepisami w programach komputerowych Buchalter2 lub Symfonia. Oprogramowania te są zgodne z warunkami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów biuro oferuje:
- prowadzenie ewidencji podatkowych: rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym: sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło oraz pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika, sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń, rozliczenia ZUS.

- sporządzanie rocznych deklaracji PIT 4R, PIT 11, PIT 8AR,
- sporządzanie deklaracji ZUS w programie Płatnik,
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych VAT ,
- wypełnianie kwartalnych zestawień podsumowujących podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym (VAT UE),
- prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego i banków,
- po udzieleniu pełnomocnictwa reprezentowanie klientów biura podczas kontroli skarbowej, kontroli z ZUS, PIP oraz wysyłanie deklaracji do instytucji drogą elektroniczną,